SDG 1: Geen armoede

“Close to 1.6 billion people – more than 25% of the world’s population – rely on forest resources for their livelihoods.”
FAO

SDG 1: Geen armoede

Meer dan 700 miljoen mensen, ongeveer 10% van de wereldbevolking, leven nog steeds in extreme armoede en hebben moeite om in de meest fundamentele levensbehoeften te voorzien; zoals gezondheid, onderwijs en toegang tot water en sanitaire voorzieningen. Wereldwijd is het armoedecijfer op het platteland 17,2% – ruim drie keer zo hoog als in stedelijke gebieden.

Bossen & SDG 1:

Einde maken aan armoede overal ter wereld

Bossen en bomen zijn essentiële bronnen van inkomsten, levensonderhoud en welzijn voor de plattelandsbevolking met name in de tropen, de inheemse bevolking, kleine boeren, mensen die in de buurt van bossen wonen en degenen die gebruik maken van bomen buiten bossen.

Gerelateerd SDG-doel (ingekort)

1.4 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische hulpbronnen, evenals toegang tot basisdiensten, eigendom van en controle over land en natuurlijke hulxpbronnen.

Bossen bieden een schat aan inkomsten genererende activiteiten. Dit omvat niet alleen de verkoop van bosproducten die huishoudgeld opleveren dat kan worden gebruikt voor voedsel en andere behoeften, maar ook voordelen in natura van bossen en bomen, zoals houtbrandstof, bouwmateriaal, voedsel en geneeskrachtige planten.

Hoe PEFC bijdraagt ​​aan SDG 1

PEFC waarborgt wereldwijd de duurzaamheid van andere bosproducten dan hout (als voedsel, geneeskrachtige planten) die een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven en het welzijn van miljoenen mensen wereldwijd. We zorgen ervoor dat eigendomsrechten, boomeigendom en grondbezit vastgelegd zijn en dat de wettelijke en traditionele rechten worden gerespecteerd.

De rol van bosbouw in lokale –vaak landelijke– economieën wordt specifiek benadrukt in onze vereisten. We helpen ook de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen op de lange termijn te bevorderen.

De focus van PEFC op kleine landeigenaren is in deze context  bijzonder relevant, omdat zij in vele (ontwikkelings)landen de ruggengraat van de economie zijn. PEFC ontwikkelde daarom Groepscertificering, om kleine landeigenaren in staat te stellen zich te laten certificeren zodat zij hun duurzaam beheer van bos aan kunnen tonen.

Certificering biedt een organisatorisch kader voor de manier waarop kleine landeigenaren en producenten zich organiseren, waardoor ze worden aangemoedigd om hun krachten te bundelen en te profiteren van betere samenwerking.

Met Bomen Buiten het Bos (BBB), een nieuwe certificeringsaanpak die in 2018 door PEFC is ingevoerd, worden deze voordelen buiten de bosrand gebracht. Daarmee is certificering mogelijk voor boeren, gemeenten en andere landeigenaren om duurzame beheerpraktijken aan te tonen. Sinds 2022 is in Nederland certificering van Bomen Buiten het Bos mogelijk.

“Across five African countries, trees contributed to an average 17 percent of gross income for those households with at least one tree on their land.”
FAO