Geen armoede – SDG 1

In totaal zijn 1,6 miljard mensen wereldwijd economisch afhankelijk van de bossen. 60 miljoen inheemse mensen zijn volledig afhankelijk van bos omdat zij erin leven en wonen.  Voor 350 miljoen mensen zijn bossen een directe bron van inkomsten. Verlies van bos oppervlak vormt een regelrechte bedreiging voor de manier van leven en het levensonderhoud van een grote groep mensen. Ook in Nederland zijn duizenden mensen direct en indirect afhankelijk van bos voor hun inkomen. Voor een veel grotere groep is het bos een omgeving om in te ontspannen en te recreëren. Een steeds belangrijker gegeven in onze drukke samenleving.

Daarom zijn de duurzaamheidseisen van PEFC gebaseerd op ecologische, economische én sociale belangen.

PEFC respecteert de rechten van de lokale bevolking en van bosarbeiders. PEFC eist dat nationaal belanghebbenden betrokken zijn bij het opzetten van een bosstandaard en meebeslissen. Zo verzekert PEFC dat standaarden zijn aangepast aan nationale culturele en sociaaleconomische omstandigheden. PEFC eist o.a. ook:

  • overeenstemming met de International Labour Organization (ILO) conventies in het bosbeheer. ILO is de internationale organisatie die internationale arbeiderscriteria opzet;
  • dat bosbeheeractiviteiten uitgevoerd worden in overeenstemming met juridische, gebruikelijke en traditionele rechten zoals beschreven in ILO 169 en de VN-verklaring over de Rechten van (Inheemse) Volkeren;
  • dat locaties in het bos met een bijzondere culturele of spirituele waarde behouden blijven.

Door PEFC-gecertificeerd hout en/of papier te kopen draag jij ook direct bij aan het behoud van bossen, inkomen van mensen en een betere leefomgeving voor mens en dier!

Overcoming poverty is not a task of charity, it is an act of justice. – Nelson Mandela

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC