SDG 8: Fatsoenlijk werk en economische groei

“Natural forests account for more than 21 per cent of total rural household income.”
ILO

SDG 8: Fatsoenlijk werk en economische groei

Bossen zijn een belangrijke motor voor duurzame economische groei. Met name in gebieden buiten de stad is er dankzij bossen werkgelegenheid. Echter: bosbouw wordt beschouwd als één van de gevaarlijkste sectoren ter wereld.

Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft nog steeds van ongeveer €1,90 per dag.  Vooral buiten de stad zijn de lonen vaak lager, zo ook in de bosbouwsector.

Duurzame economische groei kan worden gerealiseerd, als mensen de kans hebben op een redelijke baan met goede arbeidsomstandigheden. Op die manier wordt de economie gestimuleerd, zonder het milieu te schaden.

Bossen en SDG 8:

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Vooral in afgelegen gebieden zijn bossen van cruciaal belang voor duurzame economische groei en werkgelegenheid voor iedereen.

Werkgelegenheid in de bosbouw is veel omvattend. Denk bijvoorbeeld aan banen die verband houden met bosbeheer, bosbescherming, houtoogst, toerisme, evenals banen voor het verzamelen en produceren van brandhout, houtskool en bosbijproducten, oftewel producten afkomstig uit bossen met uitzondering van hout.

In de bosbouwsector zijn met name kleine en middelgrote (familie) bedrijven actief. Deze bedrijven zijn vaak flexibeler. Hierdoor kan de bosbouwsector een belangrijke invloed hebben op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Bovendien kan armoede verminderden als de werkgelegenheid wordt vergroot.

Doordat de werkzaamheden plaatsvinden onder sterk wisselende terrein- en weersomstandigheden is een veilige werkomgeving belangrijk. Dat kan door trainingen te geven aan werknemers en door adequaat risicobeheer.

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

8.3 Ontwikkelingsgericht beleid bevorderen welke productieve activiteiten ondersteunt, alsook het scheppen van fatsoenlijke banen, ondernemerschap, creativiteit en innovatie en de formalisering en groei van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen aanmoedigt.

8.7 Onmiddellijke en doeltreffende maatregelen nemen om dwangarbeid uit te bannen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensenhandel en het verbod en de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde te maken aan kinderarbeid in al haar vormen.

8.8 Bescherm de arbeidsrechten en bevorder veilige en gezonde werkomgevingen voor alle werknemers, inclusief migrerende werknemers, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en degenen met een precaire baan.

8.9 Tegen 2030 beleidslijnen uitwerken en implementeren ter ondersteuning van duurzaam toerisme dat banen creëert en plaatselijke cultuur en producten promoot.

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 8

PEFC is opgericht door boseigenaren met klein bosbezit. Een sterke focus lag daardoor altijd op het bevorderen van fatsoenlijke banen, met name bij kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook op duurzame economische groei, vooral in plattelandsgebieden. PEFC-certificering stimuleert lonen, veilige werkomstandigheden, gelijke kansen en geen discriminatie en intimidatie op het werk. Naleving van de ILO-conventies is verplicht.

Boseigenaren moeten een gezonde economie nastreven waarbij rekening gehouden wordt met de rol van bosbouw in lokale economieën. Dit houdt in dat ook rekening gehouden wordt met naburige gemeenschappen en dat deze op de lange termijn wordt ondersteund. Oók door nieuwe kansen te bieden voor opleiding en werkgelegenheid voor lokale mensen.

“Performance-based standards such as PEFC include specific social and labour content that refers to the adherence of international labour standards, including fundamental principles and rights at work.”

ILO

SDG7

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC