Productiviteit – SDG 12

Bossen leveren ons zeer nuttige, onmisbare grondstoffen.

De meest voor de hand liggende grondstof uit bos is hout dat voor enorm veel toepassingen op grote schaal gebruikt wordt. Daarnaast kunnen we uit bos nog vele andere grondstoffen halen, zoals vruchten, noten, paddenstoelen, planten voor medicijnen. Het mooie van deze grondstoffen is, ze zijn hernieuwbaar, mits het bos van herkomst duurzaam wordt beheerd. Dat betekent dat bij duurzaam beheer ook toekomstige generaties gebruik kunnen maken van al deze grondstoffen.

PEFC-gecertificeerde boseigenaren beheren hun bos zodanig zodat ook toekomstige generaties grondstoffen uit bos kunnen gebruiken.

Dat betekent dat een boseigenaar een lange termijn plan heeft voor zijn bos, het bosbeheerplan, met daarbij aandacht voor oogst, bijgroei, wildbeheer, biodiversiteit en eventuele andere beheersingrepen in zijn of haar bos. Deze planning van de natuurlijk hulpbron bos is cruciaal voor een planeet waarop steeds meer mensen leven en grondstoffen schaarser worden.

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC