Water – SDG 6

Water en bossen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Veel regenval in een door bodemerosie aangetast heuvel- en bergachtige gebied kan makkelijk resulteren in krachtige allesverwoestende modderstromen en lawines met alle gevolgen van dien. Een bos met grote diversiteit aan bomen, planten en struiken, die met hun wortels de bodem vasthouden, beschermt de mensen tegen lawines en modderstromen. Een gezond bos met grote diversiteit houdt het water vast en is als het ware onze beschermheer.

Naast bescherming tegen bodemerosie, heeft het bos nog een andere maatschappelijk essentiële functie. Hoe vaak hoor je mensen, terug van hun reis,  niet in opperste verbazing vertellen  “je kon het water zo uit het riviertje in het bos drinken”. De filterende werking van bosbodem is hiervoor verantwoordelijk. Het bos is een goede bron voor om drinkwater winning en filtering. Ongeveer 75% van’s werelds toegankelijk zoetwater komt uit de bossen. Deze functie is ook voor Nederland zeer relevant. In veel bossen tref je de bordjes ‘waterwingebied’ aan. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is hier uit den boze en tijdens werkzaamheden moet men extra alert zijn om mogelijke vervuiling te voorkomen.

PEFC-gecertificeerde boseigenaren waken over maatschappelijk belangrijke functies van het bos.

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC