SDG 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen

“75% of the world’s accessible freshwater, be it for domestic, industrial or commercial use, comes from forests.”
FAO

SDG 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen

De mate van gezondheid van het bos en toegang tot schoon water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verantwoord bosbeheer is essentieel voor het behoud van de functies van bos- en waterecosystemen: ongeveer 75% van ’s werelds toegankelijk zoetwater komt uit de bossen.

Schoon water dat voor iedereen toegankelijk is, is een essentieel onderdeel van de ideale wereld. Er is voldoende zoetwater op de planeet om dit te bereiken.

Op dit moment leven meer dan 2 miljard mensen met het risico op verminderde toegang tot zoetwatervoorraden en tegen 2050 zal naar verwachting minstens één op de vier mensen in een land wonen dat wordt getroffen door chronische of terugkerende tekorten aan zoetwater.

Bossen en SDG 6:

Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen 

Voedselzekerheid is afhankelijk van waterzekerheid, en waterzekerheid is afhankelijk van bossen. Maar vanwege de complexe aard van bossen worden de ecosysteemdiensten die ze leveren – vooral water gerelateerde diensten – vaak verkeerd begrepen, ondergewaardeerd en daarom over het hoofd gezien.

Bossen en bomen zijn een integraal onderdeel van de watercyclus: ze reguleren de waterstroom in beken en rivieren, dragen bij aan de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater en ze dragen bij aan het ontstaan van wolken en neerslag.

Bossen fungeren ook als natuurlijke zuiveraars, filteren water en verminderen bodemerosie

en sedimentatie, oftewel afzetting van bijvoorbeeld stenen, klei en zand. Sedimentatie verslechtert de kwaliteit van het water om te drinken.

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 6

PEFC draagt bij aan de waterzekerheid door het vermogen van bossen om zoetwater te leveren te beschermen en te verbeteren.

In veel bossen tref je de bordjes ‘waterwingebied’ aan, want water is een essentiële ecosysteemdienst die het bos levert. Daarom eist PEFC dat bossen zo worden beheerd dat bossen water blijven zuiveren.

Dit betreft ook bosbeheeroperaties. Bij de aanleg van nieuwe wegen of bruggen moet dit gebeuren op een manier die negatieve effecten op de kwantiteit en kwaliteit van de waterbronnen vermijdt, beken en rivieren in stand houdt en bodemverontreiniging vermijdt.

“In the U.S, some 180 million people rely on forested lands to capture and filter their drinking water.”
U.S. FOREST SERVICE

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC