SDG 17: Partnerschap om doelen te bereiken

SDG 17: Partnerschap om doelen te bereiken

Partnerschappen zijn een integraal onderdeel van bosbeheer op alle geografische niveaus, zowel operationeel als politiek.

De SDG’s kunnen alleen worden gerealiseerd met een sterk betrokkenheid voor wereldwijde partnerschappen en samenwerkingen. Vooral in een wereld die meer dan ooit met elkaar verbonden is. Inclusieve partnerschappen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau en moeten voortbouwen op een gedeelde visie en gedeelde doelen die mensen en de planeet centraal stellen.

Het bevorderen van internationale handel en het helpen van ontwikkelingslanden om hun export te vergroten, maakt allemaal deel uit van het bereiken van een universeel, op regels gebaseerd en rechtvaardig handelssysteem dat eerlijk en open is en waar iedereen baat bij heeft.

Bossen en SDG 17

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Partnerschappen zijn een integraal onderdeel van bosbeheer op alle geografische niveaus, zowel operationeel als politiek.

Op operationeel niveau delen boseigenaren en gemeenschapsbosverenigingen ervaringen om de hoogste normen van duurzame bosbouw, milieupraktijken en veiligheid van het personeel te leveren, en vaak – meer fundamenteel – machines en apparatuur voor bosbouwactiviteiten.

Op politiek niveau profiteren nationale en internationale agenda’s van de kennis en prioriteiten van kleine bosbouwers, arbeiders, vrouwen, gemeenschappen en (inheemse) volkeren.

Allianties als

  • ATIBT (Association Technique Internationale des Bois Tropicaux – International Tropical Timber Technical Association),
  • Building and Woodworkers International (BWI),
  • Centre for People and Forests (RECOFTC),
  • European Organization of Agricultural,
  • Rural and Forestry Contractors (CEETTAR),
  • de International Family Forestry Alliance (IFFA) en
  • de Union of Foresters of Southern Europe (USSE),

allemaal lid van PEFC International – werken samen met lokale belanghebbenden en laten hun stem horen op mondiaal niveau.

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

17.3 Bevorder de rechtsstaat op nationaal en internationaal niveau en zorg voor gelijke toegang tot de rechter voor iedereen

17.4 Verbeter de beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling

16.5 Substantieel verminderen van corruptie en omkoping in al zijn vormen

16.7 Zorgen voor responsieve, inclusieve, participatie en representatieve besluitvorming op alle niveaus

16.a Versterking van relevante nationale instellingen, onder meer door internationale samenwerking, voor capaciteitsopbouw op alle niveaus, met name in ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en misdaad te bestrijden

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 17

PEFC International is een samenwerkingsverband voor de doelstellingen, een vereniging van meer dan vijfenvijftig nationale boscertificeringssystemen en meer dan 30 internationale belanghebbenden samenbrengt. Nationale certificeringssystemen zijn partnerschappen met meerdere belanghebbenden met als doel duurzaam bosbeheer en een duurzame keten te bevorderen. PEFC Nederland is lid van PEFC International en biedt een nationaal boscertificeringssysteem aan de boseigenaren in Nederland.

Een van de meest over het hoofd geziene voordelen van boscertificering is de rol die organisaties zoals PEFC spelen als facilitator. Onze processen voor het vaststellen van standaarden hebben tienduizenden belanghebbenden, van overheden, de particuliere sector tot en met het maatschappelijk middenveld, samengebracht om het eens te worden over een gemeenschappelijk begrip van duurzaam bosbeheer op mondiaal en nationaal niveau. Ons bottom-up proces zorgt ervoor dat lokale kennis en prioriteiten worden meegenomen in nationale standaarden, die op hun beurt weer van invloed zijn op internationale processen.

Bovendien, de PEFC-vereisten voor duurzaam bosbeheer bevorderen de dialoog tussen belanghebbenden die worden beïnvloed door bosbeheeractiviteiten in het veld. Ze vereisen effectieve communicatie en raadpleging van bosbeheerders met lokale gemeenschappen, (inheemse) volkeren en andere belanghebbenden.

Ook helpt ons groepscertificeringsmechanisme, dat kleine boseigenaren in staat stelt hun middelen te bundelen en samen te werken om door derden geverifieerde certificering voor duurzaam bosbeheer te verkrijgen.

Verder wordt een belangrijk deel van het werk van PEFC geleverd door middel van projecten en initiatieven, die worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met partners over de hele wereld. We gebruiken projecten om capaciteit op te bouwen, de marktomstandigheden voor gecertificeerde producten te verbeteren om eerlijke handel te bevorderen en oplossingen te ontwikkelen om duurzaam bosbeheer verder te bevorderen.