Geen honger – SDG 2

“Some 80 percent of the population of the developing world use non-wood forest products for health and nutritional needs.”
FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations

SDG 2: Geen honger

We moeten opnieuw nadenken over hoe we ons voedsel verbouwen, verdelen en consumeren. Als landbouw, bosbouw en visserij op een weloverwogen manier worden uitgevoerd kan iedereen worden voorzien van goede voeding. Hierbij kan dan ook voor iedereen een redelijk inkomen worden gegenereerd, terwijl plattelandsontwikkeling wordt ondersteund en het milieu beschermd.

Verwacht wordt dat in 2030 de wereldbevolking 9,7 miljard mensen telt. Naar schatting is dan ongeveer 70% meer voedsel nodig.

Bossen & SDG 2:

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeter de voeding en promoot duurzame landbouw.

Bossen dragen rechtstreeks bij aan zekerheid op voedsel door het leveren van bijvoorbeeld paddenstoelen, noten, honing, zaden, fruit maar ook insecten, wilde dieren en hout om te koken.

Gerelateerd SDG-doel (ingekort)

2.1 Tegen 2030 een einde maken aan de honger en ervoor zorgen dat iedereen, in het bijzonder de armen en kwetsbaren, toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel.

2.3 Tegen 2030 de landbouwproductiviteit en het inkomen van kleinschalige voedselproducenten verdubbelen, onder meer door veilige en gelijke toegang tot land.

2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en productie verhogen, helpen ecosystemen in stand te houden, het aanpassingsvermogen aan klimaatverandering versterken en die de land- en bodemkwaliteit geleidelijk verbeteren.

Bomen zijn vaak beter bestand tegen ongunstige weersomstandigheden dan landbouwgewassen, in crisistijden vormen bosproducten dan ook een belangrijk noodrantsoen.

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 2

PEFC stelt als voorwaarde dat hout en niet-hout bosproducten, zoals paddenstoelen, op duurzame wijze geproduceerd moeten worden. Op deze manier wordt de aanwezigheid van voedsel uit bossen gewaarborgd.

Met Bomen Buiten het Bos (BBB), een nieuwe certificeringsaanpak die sinds 2021 door PEFC is ingevoerd, hebben miljoenen kleine boeren wereldwijd de mogelijkheid om hun duurzaam beheer van (fruit)bomen rond akkers aan te tonen. Dit is van positieve invloed op het leven van deze boeren en families.

“In developing countries, especially in rural areas, 2.5 billion people rely on biomass, such as fuelwood to meet their energy needs for cooking.”
IEA, International Energy Agency