SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

“Fuels derived from wood contribute more than 87 percent of all biomass energy.”
WBA

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Van de huidige wereldwijde duurzame energievoorziening, wordt 40% door hout geleverd.

Hout speelt een belangrijke rol in de levering van toegankelijke, betaalbare en betrouwbare energie.

Toegang tot duurzame energiebronnen is voor iedereen van groot belang. Gebruik van hernieuwbare energie in plaats van fossiele energie, is cruciaal bij het creëren van een duurzame samenleving en heeft een positief effect op onze welvaart.

Bossen en SDG 7:

Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Bossen en bomen leveren hout als brandstof dat gebruikt kan worden om te koken, verwarmen en voor industriële doeleinden. Door stroomgebieden in bossen te beschermen, wordt het opwekken van waterkracht mogelijk gemaakt; Ook een manier van energieopwekking.

Houtbrandstof wordt niet alleen gebruikt voor het koken en steriliseren van water, het speelt  een veel bredere rol als energiebron, waaronder het verwarmen van huizen en het opwekken van elektriciteit. Energie uit hout levert 40% van de huidige wereldwijde duurzame energievoorziening, evenveel als zonne-, waterkracht- en windenergie samen.

Gerelateerd SDG-doel (ingekort)

7.1 Tegen 2030 zorgen voor universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten

7.2 Het aandeel van hernieuwbare energie in de wereld substantieel vergroten tegen 2030

In tijden van schaarste of het plotseling stoppen van conventionele brandstofvoorraden als gevolg van natuurrampen of humanitaire crises, heeft hout een belangrijke rol als vangnet. De beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van houtbrandstof is daarom van groot belang.

Houtbrandstof levert een belangrijke bijdrage aan de energievoorziening en is van cruciaal belang voor veel armen in de wereld en mensen in kwetsbare situaties.

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 7

PEFC-certificering zorgt ervoor dat houtbrandstof uit gecertificeerde bossen een hernieuwbaar alternatief is voor fossiele brandstoffen, terwijl nadelige gevolgen voor het milieu worden vermeden.

We erkennen het belang van bossen bij het vastleggen en opslaan van koolstof, dus bosbeheerders moeten een zorgvuldig evenwicht bewaren tussen het oogsten van bomen en de groei van nieuwe bomen om de klimaatvoordelen die bossen bieden te optimaliseren.

De ecologische, sociale, economische en culturele waarden die bossen bieden, moeten worden beschermd. Terwijl tegelijkertijd het vermogen van bossen om hout – en houtbrandstof – op een duurzame basis te produceren, moet worden behouden – dit vereist zorgvuldig en duurzaam bosbeheer.

PEFC combineert zowel de noodzaak van een verantwoord beheer van onze bossen als een duurzame productie van hout als hernieuwbare energiebron die helpt de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren.

“Woodfuel is generally considered the most affordable and reliable energy source.”
FAO

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC