SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

“We shape our buildings; thereafter they shape us.”
Sir Winston Churchill

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft nu in stedelijke gebieden. Tegen 2050 zal dat aantal zijn gestegen tot 6,5 miljard mensen – tweederde van de hele mensheid. Duurzame ontwikkeling kan niet worden bereikt zonder de manier waarop we onze stedelijke ruimten bouwen en beheren ingrijpend te veranderen.

Bossen & SDG 11

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Bouwen met hout maakt steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Hout is het enige hernieuwbare materiaal dat momenteel op grote schaal beschikbaar is. Het wordt al eeuwenlang gebruikt en stelt ons in staat om aan de huisvestingsbehoeften van het groeiende aantal stadsbewoners te voldoen met  de laagst mogelijke

Foto: © Jannes Linders / Team V Architectuur

ecologische voetafdruk. Terwijl de productie van beton en staal grote hoeveelheden CO2 uitstoot, doet hout het tegenovergestelde: het slaat koolstof op.

Wanneer bomen groeien, leggen ze koolstof vast in hun biomassa, waar het blijft, zelfs nadat een boom is gekapt. Bouwen met hout kan daarom onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Bovendien zorgt het gebruik van duurzaam hout ervoor dat bossen intact blijven en blijven fungeren als koolstofreservoirs.

Stadsbossen en -bomen hebben ook een positieve invloed op het levensonderhoud en het welzijn van stadsbewoners. Ze dragen bij aan de bescherming van het lokale culturele en natuurlijke erfgoed van steden door het versterken van het gemeenschapsgevoel, het bieden van een omgeving voor recreatieve en fysieke activiteiten, het vergroten van de esthetische waardering van de omgeving, het inspireren van artistieke expressie en het bevorderen van lokaal toerisme.

Foto links: © Edward van Hees

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen bevorderen.

11.4 Meer inspanningen om het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld te beschermen en te veilig te stellen.

11.c De minst ontwikkelde landen steunen, onder meer door financiële en technische hulp, bij het bouwen van duurzame en veerkrachtige gebouwen met gebruik van lokale materialen

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 11

Steeds meer bouwprojecten kiezen voor PEFC-gecertificeerd hout en zowel overheden als  particuliere bedrijven kiezen ervoor om met hout te werken.

Het gebruik van hout in de bouw gaat niet ten koste van de gezondheid van de bossen. PEFC-certificering geeft de zekerheid dat het gebruikte hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, waarbij het materiaal in elke fase van het de keten wordt gevolgd, van het bos tot het bouwproject.

Daarnaast stelt PEFC steden ook in staat om stadsbomen en -parken te certificeren, waardoor het voor hen mogelijk wordt om aan de mensen te communiceren dat stadsbomen duurzaam worden beheerd,  waardoor het bewustzijn van de geweldige diensten die bomen in steden leveren aan de stedelijke bevolking wordt vergroot.

Het potentieel dat gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde bossen biedt bij de ontwikkeling van de manier waarop steden worden gebouwd, kan niet worden onderschat.

Foto: © Jannes Linders / Team V Architectuur