Klimaat – SDG 13

Duurzaam bosbeheer is goed voor het klimaat.

Een boom neemt tijdens het groeien via de bladeren het broeikasgas kooldioxide (CO2) uit de lucht en geeft zuurstof (O2) vrij in de atmosfeer.  Zuurstof is onontbeerlijk voor onze ademhaling. Zolang we de geoogste bomen gebruiken in producten en niet verbranden, komt de CO2 niet terug in de atmosfeer. Bij duurzaam beheer zorgt de beheerder er voor dat er na het oogsten weer bos terug groeit. Deze groeiende bomen nemen ook weer CO2 op uit de atmosfeer. Daarnaast wordt er bij duurzaam beheer niet meer geoogst dan er bos bijgroeit. Daarom is duurzaam bosbeheer goed voor het klimaat.

Neem je bovenstaande in gedachte dan zou het resultaat logischerwijs een groeiend bosoppervlak wereldwijd moeten zijn. Meer CO2 uit en zuurstof in de lucht. Niets is minder waar!

Bij bosvernietiging, moedwillig platbranden of vervangen door andersoortig gebruik, van de bosgrond komt de koolstofdioxide (CO2) weer in de atmosfeer. Dat is jammer net nu de wetenschap het er over eens is dat CO2 een belangrijk negatief aandeel heeft in de klimaatverandering.

De afgelopen 10 jaar is er jaarlijks 13 miljoen hectare bos vernietigd. Dat komt neer op een snelheid van één voetbalveld in 2 seconden!  De impact van de hierbij vrijgekomen CO2 laat zich raden. Tel hierbij het steeds maar stijgende wereldwijde energieverbruik op, ook een grote bron van CO2 uitstoot, en de conclusie kan allen maar luiden dat ontbossing geen goede zaak is, niet in de laatste plaats voor de mens.

Het verdwijnen van grote arealen bos is de belangrijkste reden dat certificering van duurzaam bosbeheer in de jaren ’90 is ontstaan.

Bij PEFC-gecertificeerd bosbeheer blijft het bos in stand en zijn oogst en bijgroei met elkaar in balans, dat is goed voor het klimaat.

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC