Klimaat – SDG 13

There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little and builds itself. It’s called a tree. A tree is an example of a natural climate solution.

George Monbiot, autheur, colomnist and political activist

SDG 13: Klimaatactie

Bossen vormen de kern van de overgang naar koolstofarme economieën.

Klimaatverandering treft elk land op elk continent. Als er niets wordt ondernomen, zal de toename van de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak deze eeuw waarschijnlijk de 3°C overschrijden. De armste en meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen.

Er zijn nu betaalbare, schaalbare oplossingen beschikbaar om landen in staat te stellen de sprong te wagen naar schonere, veerkrachtigere economieën. In het vijfde evaluatierapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties) staat dat aanplant, duurzaam bosbeheer en het terugdringen van ontbossing de meest kosteneffectieve mitigatieopties zijn voor bosbouw.

Bossen en SDG 13

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Bossen vormen de kern van de overgang naar koolstofarme economieën. Enerzijds kunnen we bossen goed beheren zodat ze in stand blijven en helpen om koolstof op te slaan en te verminderen. Anderzijds levert duurzaam bosbeheer niet alleen sociaaleconomische voordelen op, maar levert het ook hout, houtvezels en biomassa voor een breder gebruik van houtproducten ter vervanging van producten die veel fossiele brandstoffen verbruiken.

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken tegen klimaat gerelateerde gevaren en natuurrampen in alle landen

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 13

De PEFC eisen bevorderen niet alleen duurzaam bosbeheer in het algemeen, maar spelen ook een cruciale rol bij het aanpakken van de milieueffecten van droogte, overstromingen, stormen en bosbranden, die allemaal zullen toenemen naarmate de klimaatverandering voortschrijdt.

Door specifieke eisen te stellen kunnen bossen helpen om de klimaatverandering tegen te gaan. Deze eisen zorgen ervoor dat bossen hun rol bij het regelen van het klimaat en het vasthouden van koolstof kunnen vervullen. Ook mogen bossen niet zomaar veranderd worden in iets anders. Daarnaast moeten bosbeheerders manieren gebruiken om minder broeikasgassen uit te stoten en efficiënt om te gaan met materialen. Dit alles helpt de bossen om een grote rol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

Daarnaast spelen bosproducten een belangrijke rol bij het tegengaan van de klimaatverandering omdat ze koolstof kunnen opslaan. Onze Chain of Custody-standaard moedigt bedrijven aan om hout te betrekken uit duurzaam beheerde bossen.

Het is belangrijk dat het PEFC keurmerk iedereen in staat stelt om bij te dragen aan de aanpak van de klimaatverandering en de klimaatcrisis helpen op lossen door simpelweg bosproducten uit duurzame bronnen te verkiezen boven alternatieven zoals plastic, beton of staal.