Klimaat – SDG 13

Duurzaam bosbeheer is goed voor het klimaat.

Bossen hebben de unieke eigenschap dat zij leven van CO2 (koolstofdioxide) en het voor de mensen schadelijke gas kunnen opslaan. Een boom haalt gemiddeld zo’n 25 kilo CO2 per jaar uit de lucht en zet dit broeikasgas om in zuurstof. Wordt hout bewerkt, dan blijft die CO2 in het materiaal zitten. Wordt het hout echter verbrand, dan komt het opgeslagen broeikasgas alsnog in de atmosfeer terecht. Alle reden dus om zuinig te zijn op onze bossen en verstandig om te gaan met hout(producten).

Uit diverse recente studies blijkt hoe belangrijk bos kan zijn in de strijd tegen broeikasgassen. In Europese bossen staan gemiddeld 300 tot 500 bomen per hectare. Daarmee wordt jaarlijks ruim 10.000 kilo CO2 gecompenseerd. Bij de productie van 5.000 kWh elektriciteit komt in totaal 2.000 kilo CO2 vrij, ter vergelijking: het gemiddelde jaarverbruik van een Nederlands gezin is 4.000 kWh (bron Nibud). Kortom, één hectare bos compenseert het elektriciteitsverbruik van vijf gezinnen met ieder drie kinderen.

Bij duurzaam beheer volgens de PEFC eisen zorgt de beheerder ervoor dat er na het oogsten weer bos terug groeit. Deze groeiende bomen nemen ook weer CO2 op uit de atmosfeer, waarmee de opwarming van de aarde wordt tegengegaan en het klimaat wordt verbeterd.

Je zou daarom haast verwachten dat het bosoppervlak de laatste jaren razendsnel is gegroeid, maar helaas is het omgekeerde het geval.
De afgelopen tien jaar is er jaarlijks 13 miljoen hectare bos vernietigd. Dat komt ongeveer neer op één voetbalveld per twee seconden. Dit gebeurt vaak ook nog eens op een zeer schadelijke manier. Bossen worden platgebrand of op een andere manier vernietigd, waardoor de opgeslagen koolstofdioxide weer terugkomt in de atmosfeer, met alle negatieve gevolgen voor het klimaat van dien.
Het verdwijnen van grote arealen bos is de belangrijkste reden dat certificering van duurzaam bosbeheer in de jaren ’90 van de vorige eeuw is ontstaan. Zo wordt geprobeerd de verdergaande ontbossing een halt toe te roepen.

Bij PEFC-gecertificeerd bosbeheer blijft het bos in stand en zijn oogst en bijgroei met elkaar in balans. Zo blijft de opgenomen CO2 opgeslagen in het geoogste hout en zorgt nieuwe aanplant voor nieuwe opname van broeikasgassen, wat uiteraard goed is voor het klimaat. 

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC