Kwalitatief onderwijs – SDG 4

SDG 4: Kwalitatief onderwijs

Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een kennisintensieve omgeving.

Onderwijs is van essentieel belang voor het verbeteren van mensenlevens en voor het verbeteren van duurzame ontwikkeling. Het is de sleutel tot het bereiken van veel andere duurzame ontwikkelingsdoelen.

Mensen die toegang hebben tot kwalitatief onderwijs, kunnen de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Onderwijs helpt daarmee de onderlinge verschillen te verminderen, gendergelijkheid te bevorderen en mensen in staat te stellen gezonder en duurzamer te leven. Onderwijs kan ook een essentiële rol spelen bij het vergroten van het bewustzijn over het belang van bossen bij duurzame ontwikkeling.

Bossen en SDG 4:

Zorg voor inclusief en rechtvaardig onderwijs van hoge kwaliteit voor iedereen en bevorder de mogelijkheden om een leven lang te kunnen leren.

 Gratis en kwalitatief onderwijs voor alle kinderen, helpt lokale mensen bij hun bosactiviteiten. Het versterkt de positie van de lokale bevolking, met name van inheemse volkeren en kwetsbare groepen. Lokale bosgebruikers leren beleid, wet- en regelgevingen te begrijpen. Dit maakt hun deelname aan de samenleving eenvoudiger en helpt bij de bewustwording van hun rechten.

Onderwijs en capaciteitstoename kunnen ook technische vaardigheden en kennis opleveren op het gebied van agro-forestry, bio-energie, natuurlijk bosbeheer, houtoogst met beperkte impact, bosmonitoring en plantagebosbouw.

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, substantieel verhogen voor de kans op een baan en ondernemerschap.

4.5 Tegen 2030 genderongelijkheden in het onderwijs wegwerken en zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus van onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbaren, met inbegrip van personen met een handicap, inheemse volken en kinderen in kwetsbare situaties

4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder meer door onderwijs voor duurzame ontwikkeling, levensstijlen, mensenrechten en gendergelijkheid..8 Toegang tot veilige, effectieve, hoogwaardige en betaalbare essentiële medicijnen en v

Het kan ook vaardigheden en capaciteiten bundelen op het gebied van commercialisering en integratie in toeleverings- en waardeketens, markten voor bosproducten en -diensten, managementvereisten zoals financiën en administratie, bedrijfsontwikkeling en leiderschap.

Onderwijs speelt ook een belangrijke rol bij de waardering van culturele diversiteit en de bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling. Lokaal bosbeheer is vaak geworteld in lokale cultuur, kennis en traditie.

Ten slotte is het belangrijk om de samenleving als geheel, en met name de jongere generaties, te informeren over het belang van bosbouw en houtindustrie, en tegelijkertijd hun innovatieve en duurzame karakter te benadrukken. Dit omvat kennis en bewustzijn over de rol van bos en houtproducten bij koolstofopslag.

PEFC en SDG 4

PEFC draagt bij aan onderwijs en capaciteitsopbouw op alle niveaus, van bosbeheer tot en met de handelsketen tot consumenten over de hele wereld.

Behalve dat bosarbeiders moeten worden opgeleid in veilige werkomstandigheden. Vereist PEFC dat bosbeheerders, aannemers, werknemers en boseigenaren continu worden opgeleid in duurzaam bosbeheer, als voorwaarde voor het toepassen van verantwoorde bosbeheerpraktijken. De behoeften op het gebied van bosbeheer dragen op hun beurt bij aan onderzoeksactiviteiten en gegevensverzameling die nodig zijn voor het duurzaam beheer van bos.

Aan de rol van bosbouw in lokale economieën moet speciale aandacht worden besteed aan nieuwe mogelijkheden voor opleiding (en werkgelegenheid) van lokale mensen, inclusief inheemse volkeren, waardoor capaciteitsopbouw wordt uitgebreid.

[/vc_row]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC