Goede gezondheid en welzijn – SDG 3

Bossen dragen bij aan de gezondheid en welzijn van de mens doordat zij voorzien in plekken voor recreatie en naast hout ook grondstoffen voor geneesmiddelen leveren en fijn stof wegvangen uit de lucht. Maar wist je dat hout ook een positieve invloed heeft op het binnenklimaat van gebouwen en daarmee op de gezondheid van de mensen die er in wonen of werken?

Het is algemeen bekend dat tijd doorbrengen in de natuur, in bossen, een positieve invloed heeft op je gezondheid en humeur. Door de natuur in huis te halen en hout te verwerken in het interieur verleng je dit effect zo blijkt uit meerdere studies in landen als Japan, Finland, Canada en Oostenrijk. Daarnaast geven deze studies aan dat hout een positief kalmerend effect heeft op het emotionele welzijn van mensen die er in wonen of werken.

PEFC bevordert duurzaam bosbeheer wereldwijd
Een PEFC-gecertificeerde boseigenaar moet ervoor zorgen dat zijn bosoppervlak met bijbehorende houtvoorraad gelijk blijft of groter wordt. Zo kunnen we blijven genieten van de voordelen die bossen bieden, zowel recreatief als het effect op onze gezondheid. Gebruik van hout uit PEFC bos draagt bij aan het in stand houden van het bos.

It is simple, really. Human health and the health of ecosystems are inseparable. – Gro Harlem Brundtland, voormalig Director-General of the World Health Organization and chair Brundtland Commission

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC