Goede gezondheid en welzijn – SDG 3

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Bomen en bossen spelen een belangrijke rol in ons welzijn. Ze reguleren het klimaat, zorgen voor schone lucht en schoon water. Bovendien heeft recreëren in het bos een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van ons allemaal.

Aan de mate van gezondheid en welzijn van mensen valt af te lezen in hoeverre een land zich duurzaam ontwikkelt. Duurzaamheid draagt bij aan de ontwikkeling van een land door middel van productieve werkgelegenheid, lagere uitgaven voor ziektezorg en grotere sociale cohesie. Het waarborgen van een gezond leven en het bevorderen van welzijn van alle mensen is dus essentieel.

Bossen en SDG 3:

Zorg voor een gezond leven en bevorder het welzijn van iedereen van alle leeftijden

Bossen hebben een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid van mensen.

Gerelateerd SDG-doel (ingekort)

3.8 Toegang tot veilige, effectieve, hoogwaardige en betaalbare essentiële medicijnen en vaccins voor iedereen.

3.9 Tegen 2030 het aantal sterfgevallen en ziektes als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en lucht-, water- en bodemverontreiniging en -besmetting substantieel verminderen.

Bossen reguleren ook het klimaat, zorgen voor schone lucht en dankzij bossen wordt water gezuiverd.

Niet alleen de bossen op zich, maar ook het beheer van productiebossen draagt bij aan SDG 3, doordat het de gezondheid en welzijn ondersteunt van mensen die in en nabij de bossen leven.

Dankzij de productiebossen kan inkomen gegenereerd worden en worden investeringen gedaan in infrastructuur. Deze bossen bieden ook degelijke huisvesting, passende arbeidsomstandigheden met gezondheids- en veiligheidsnormen.

Bosproducten die geen hout zijn, kunnen de essentiële voedingsstoffen leveren die nodig zijn voor een goede gezondheid.

Geneeskrachtige planten die in bossen voorkomen, leveren ook ingrediënten die worden gebruikt voor zowel moderne als traditionele medicijnen.

Houten gebouwen bieden bovendien betaalbare huisvesting en deze huisvesting heeft dan weer een positieve invloed op gezondheid en welzijn. Aan de andere kant wordt bosbouw beschouwd als een van de gevaarlijkste sectoren ter wereld.

Gezonde en veilige werkomstandigheden zijn voorwaarden voor duurzaam bosbeheer. In de praktijk kan duurzaamheid alleen worden gewaarborgd door goed geïnstrueerde en opgeleide werknemers die goed werk leveren.

PEFC en SDG 3

PEFC bevordert gezonde bossen, de gezondheid van mensen en samenleving én veilige werkomstandigheden.

De eisen in onze bosbeheerstandaarden zorgen ervoor dat de gezondheid en vitaliteit van bossen wordt behouden of verbeterd, waarbij het ecosysteem wordt beschermd.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet zo veel mogelijk worden vermeden, of het moet zó worden toegepast dat de risico’s voor mens en milieu zoveel mogelijk beperkt worden.

Bosbouwwerkzaamheden moeten dusdanig worden georganiseerd dat gezondheids- en ongevalsrisico’s tot een minimum worden beperkt. Werknemers worden ook getraind in arbeidsveiligheid.

De voordelen van PEFC-certificering worden uitgebreid naar de (inheemse) bevolking. Gebieden die van fundamenteel belang zijn in de voorziening van de behoeften van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, zoals gezondheid, moeten worden beschermd.

De gezondheid en het welzijn op lange termijn van gemeenschappen binnen of grenzend aan het bos moeten worden bevorderd.

“The economic value of traditional medicines derived from forest species is considerable: the global value of the annual market for these products was estimated at US$60 billion in 2002.”

FAO