Gendergelijkheid – SDG 5

De ILO (International Labour Organization), een agentschap van de Verenigde Naties, is opgericht vanuit het idee dat een duurzame vrede niet mogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid. Het primaire doel van de ILO is het bevorderen van kansen voor vrouwen en mannen op fatsoenlijk werk in vrijheid, rechtvaardigheid, veiligheid en menselijke waardigheid en zonder discriminatie op basis van geslacht, geloof of anders. Gendergelijkheid (SDG 5) is een kernelement om dit doel te bereiken.

De verdragen van de ILO gaan dan ook o.a. over het bevorderen van recht op en het behouden van werk voor mannen en vrouwen, arbeidstijden, sociale zekerheid, lonen, veiligheid en fundamentele rechten. Van regeringen die de verdragen ondertekenen wordt gevraagd deze na te leven en op te nemen in de nationale wetgeving.

PEFC eist naleving van alle ILO verdragen
Ook al heeft een land het ILO verdrag niet ondertekend PEFC stelt als eis dat deze worden nageleefd bij het beheer van bos. Indien een regering het ILO verdrag heeft ondertekend moet zij zich er aan houden en wordt gevraagd deze in de nationale wetgeving op te nemen. PEFC is wereldwijd het enige keurmerk voor duurzaam bosbeheer die dit eist.

Tijdens de Algemene Vergadering van PEFC International in Rio de Janeiro in 2010 is besloten om sociale normen ook onderdeel te laten uitmaken van de Chain of Custody certificering, de certificering voor de houtverwerkende industrie, zodat de hele keten op sociaalvlak is afgedekt.

“We believe that the well-being of the people who own, live in and depend on forests is the single most important criteria to determine if a forest is being sustainably managed. “If the people who work in and depend on the forests cannot survive, then the forests themselves will perish.”William Street Jr., voormalig Director of Global Wood and Forestry Program van de International Federation of Building and Wood workers (tegenwoordig Building and Wood Workers’s International – BWI).

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC